Velkommen til Kragerø Sjakklubb og Kragerø Sjakklubb Ungdoms hjemmesider

Vi er den lokale sjakklubben for alle som har lyst til å spille eller å lære å spille sjakk. Vi møtes hver onsdag i våre klubblokaler i Jens Lauersens Bakke 1B fra kl. 18:00 til 20:00 hvor det gis undervisning og det avholdes klubbturneringer. Vi har et mål om å skape et inkluderende miljø for barn og voksne i vår kommune. Nybegynnerkurs gis løpende.

Kragerø sin historie som sjøfartsby, brakte returlast med eksklusive møbler og nye impulser fra de store europeiske havnebyene som Hamburg og Amsterdam. Sjakk ble tidlig spilt blant byens borgerskap. Allerede i 1906 er de første sjakkpartiene omtalt ved at Kragerø slo Arendal 2-0 i et korrespondanseparti. (Ref. Øystein Brekkes 100-årsjubeleums bok for NSF).

Som de fleste tidlige sjakklubber, forsvant klubben i Kragerø før første verdenskrig og er derfor formelt stiftet 13.09.1919 av redaktør N. Rønning i Kragerø Blad. Kragerø Sjakklubb Ungdom ble stiftet i 1978 av Helge Elias Theting og har vært drevet sammenhengende siden stiftelsen av klubben.

Velkommen til Kragerø Sjakklubb og Kragerø Sjakklubb Ungdoms hjemmesider

Vi er den lokale sjakklubben for alle som har lyst til å spille eller å lære å spille sjakk. Vi møtes hver onsdag i våre klubblokaler i Jens Lauersens Bakke 1 B fra kl. 1800 til 2000 hvor det gis undervisning og det avholdes klubbturneringer. Vi har et mål om å skape et inkluderende miljø for barn og voksne i vår kommune.

Allerede i 1906 er de første sjakkpartiene omtalt ved at Kragerø slo Arendal 2-0 i et korrespondanseparti. (Ref. Øystein Brekkes 100-årsjubeleums bok for NSF).

Kragerø sin historie som sjøfartsby, brakte returlast med eksklusive møbler og nye impulser fra de store europeiske havnebyene som Hamburg og Amsterdam. Sjakk ble tidlig spilt blant byens borgerskap.

Som de fleste tidlige sjakklubber, forsvant klubben i Kragerø før første verdenskrig og er derfor formelt stiftet 13.09.1919 av redaktør N. Rønning i Kragerø Blad. Kragerø Sjakklubb Ungdom ble stiftet i 1978 av Helge Elias Theting og har vært drevet sammenhengende siden stiftelsen av klubben.