Sted: Skolebygget på Feierheia SFO (Svømmehallbygget)

Tidspunkt: Onsdager fra ca. 01. juni – 30. april fra kl. 17:30 – 19:30

Det gis undervisning i gruppene nybegynner og viderekommende.
Det kjøres klubbturneringer på klubbkveldene.